Instrukcja montażu płyt betonu architektonicznego Floxxy

Rozpakowanie 

Płyty należy rozpakować i pozostawić 1-2 dni w celu ustabilizowania się koloru, w taki sposób by nie ograniczać swobodnego przepływu powietrza między płytami, po czym zaprojektować rozłożenie poszczególnych elementów tak, by uzyskać oczekiwany efekt wizualny przestrzeni(gradacja porowatości, kolorystyka).

Weryfikacja wymiarów płyt

Nasza firma stale kontroluje wyrób pod wieloma względami technicznymi, lecz może zdarzyć się, że na płycie powstaną odkształcenia łukowate, pęknięcia - na wskutek transportu i innych czynników zewnętrznych. Przed przystąpieniem do klejenia trzeba dokonać weryfikacji wymiarów płyt - ich łukowatości. 

Przygotowanie powierzchni klejenia

Powierzchnia techniczna (klejenia płyty )jest powierzchnią wyraźnie chropowatą. Gruntuje się ją środkiem gruntującym, Weber.prim kwarc dedykowanym przez naszą firmę do montażu płyt z betonu architektonicznego. Powierzchnia na którą będą przyklejane płyty musi być porowata i zagruntowana środkiem weber.prim start, zgodnie z instrukcją środka gruntującego. Jeśli jesteś na etapie budowy i aranżacji wnętrza, poproś firmę tynkującą w określonym miejscu o przygotowanie tynków pod płytki czy też płyty z betonu architektonicznego i nie wykańczanie w tych miejscach tynków "na gładko" - zwiększy to przyczepność.

UWAGA :Płyt z betonu architektonicznego, nie można kleić na powierzchnie gładkie (gładź tynkowa, powierzchnie malowane i inne tynki lub dekoracje, trwale zespojone ze ścianą, bez ich wcześniejszego usunięcia i uporowacenia powierzchni. Klejenie bezpośrednio na takich powierzchniach zagraża stabilności wiązania i przyczepności płyt, przez co poszczególne elementy mogą odpaść od ściany. Nieprawidłowe przygotowanie podłoża może skutkować odklejaniem się płyt i nie jest to uznawane za wadę producenta.

Przygotowanie płyt do montażu

Powierzchnia montażowa płyt musi być oczyszczona z nalotu, tzw. mleczka. Wszelkie elementy kruszywa, które wyraźnie „odstają” od powierzchni klejenia trzeba usunąć, tak by możliwe było rozprowadzanie kleju pacą grzebieniową 8-10mm.

Wszelkie ewentualne nierówności(resztki poprodukcyjne) krawędzi bocznych stykowych należy przeczyścić, gwarantując równomierne ich doleganie.

Prawidłowy montaż płyt odbywa się metodą nakładania kleju na powierzchnię

wyklejaną (dwuetapowo):  warstwa kontaktowa (paca płaska-płyta) następnie warstwa klejenia (paca grzebieniowa-ściana). 

UWAGA : Maksymalne dawkowanie łącznej grubości kleju nie może być większe niż 10 mm.

Wykonanie mieszanki klejącej wg. wskazań producenta na rekomendowanym kleju weber.xerm 855.

Nakładanie kleju

 1. Przed rozpoczęciem klejenia, przeczytaj specyfikację techniczną kleju
 2. Oczyszczoną z niestabilnego podłoża powierzchnię ściany zatrzeć warstwą kleju, pacą płaską - dociskając a następnie grzebieniować warstwę kleju na ścianie.
 3. Oczyszczoną z mleczka stronę montażową płyt przed klejeniem należy przeciągnąć równomiernie płaską stroną narzędzia, cienką warstwą kleju delikatnie dociskając tak, by dokładnie wypełniła wszelkie nierówności.
 4. Klej nakładamy na całą stronę płyty i nieco więcej niż rozmiar płyty na ścianę. 
 5. Elementy należy łączyć, jednocześnie wyrównując krawędzie. Ewentualne nierówności elementów należy niwelować grubością warstwy kleju. Tak przygotowane powierzchnie można łączyć na stałe.

UWAGI

 • Nie wolno mocno ugniatać płyt i dociskać nierównomiernie. Ich osadzenie polega na dociśnięciu do ściany siłą nieprzekraczającą 300N. Działanie większą siłą spowoduje złamanie płyty, które często uwydatni się po kilku dniach od przyklejenia. Powstałe w wyniku takiego działania pęknięcia materiału nie stanowią podstawy do reklamacji i nie będą uznawane. Jest to typowy błąd montażowy. 
 • Klejenie „na placki”, bez docisku kleju do obu powierzchni skutkuje niestabilnym wiązaniem. Materiał nie powleczony klejem na całej powierzchni może podlegać naprężeniom schnięcia kleju i może się odkształcać – wyginać, pękać, odchodzić. Poprawianie, korygowanie ułożenia płyt po przyklejeniu jest zabronione. Narusza wiązanie i może powodować uszkodzenia mechaniczne płyty.  Pominięcie któregoś z etapów klejenia, niestaranne przygotowanie podłoża, wprowadzanie własnych modyfikacji, odklejanie i poprawianie wcześniej przyklejonej płyty, wykonywanie mieszanki klejącej niezgodnie z instrukcją producenta, czy też używanie innych niż wskazane mas i klejów, może skutkować : niestabilnym wiązaniem, wyginaniem się materiału, powstawaniem odplamień, odpadaniem materiału od ściany, lub jego rozwarstwianiem. Nie stanowi to wady technicznej produktu i wynika z wady montażowej, za którą odpowiedzialność ponosi montażysta.
 • Materiał, którego wykonane są płyty jest higroskopijny, co może powodować podciąganie wody z zaprawy klejowej, szczególnie przy jej nieprawidłowym przygotowaniu.
 • Wszelkie zabrudzenia klejem powierzchni płyt należy zmywać na bieżąco wodą, aby nie doprowadzić do zaschnięcia kleju na ich powierzchni.
 • Do montażu elementów należy używać tylko kleju dedykowanego przez producenta - Weber.xerm 855. Zastosowanie innych środków gruntujących oraz klejących do montażu będzie skutkowało utratą gwarancji producenta.
 • Płyty wykonane są z naturalnego betonu architektonicznego dlatego zmienna kolorystyka, przebarwienia, nierównomierne rozłożenie kolorów, oraz wżery – pory na powierzchni płyt - są naturalnymi cechami tego typu produktów, stanowiąc o ich niepowtarzalności i atrakcyjności. Te cechy nie są podstawą jakichkolwiek reklamacji. Są uzyskiwane w sposób świadomy. 
 • Zwraca się uwagę, że tzw. „łukowatość” wygięcia powierzchni jest naturalna dla elementów wylewanych, jakimi są płyty. Jej skala nie powinna przekraczać jednak odstępstw normatywnych i wskazanych w karcie technicznej produktu.
 • Występowanie białego nalotu na powierzchni montażowej jest efektem technologicznym, a jego usunięcie jest warunkiem skutecznego montażu płyt z betonu architektonicznego.
 • Przenoszenie płyt wykonujemy w pozycji pionowej. Płyty transportujemy w opakowaniu producenta. Składowanie płyt powinno się odbywać w sposób poziomy, tak by każda płyta opierała się swobodnie nie obciążając innych (nie składamy na płasko, nie opieramy pionowo). Jeśli zamówienie jest paletowe, płyty należy przechowywać w miejscu suchy i nie składować jedna na drugą.
 • Płyty o wymiarach 1200x600x18mm montujemy wyłącznie poziomo. 
 • Płyty docinamy piłami do kamienia lub batonu techniką i narzędziami do cięcia mokrego. Dopuszcza się cięcie szlifierkami kątowymi z tarczą do kamienia, ruchem płynnym, wolnym, posuwistym. Nie należy ciąć szlifierką poprzez duży nacisk na powierzchnie płyty, gdyż narażamy płytę na drobne pęknięcia, które mogą się uwydatnić dopiero po zamontowaniu płyty lub w trakcie jej cięcia. Płytę tniemy zawsze w pełnym podparciu na podłożu płaskim np. płyta osb lub inna drewniana. Nie tniemy płyty opartej o ścianę. 
 • Wszelkie otwory w płytach wykonujemy narzędziami do tego przeznaczonymi (typowe otwornice do betonu), w sposób wolnoobrotowy urządzenia, bez używania dużej siły na powierzchnię wierconą. Otwory wykonujemy narzędziami elektrycznymi BEZ UDARU inaczej młoto-wiercenia - taka czynność zniszczy płytę. Każdy otwór należy starannie zaplanować przed montażem w taki sposób by znajdował się on minimum 10cm od krawędzi górnej i dolnej płyty - może grozić to uszkodzeniem płyty. Dopuszcza się by doświadczony monter wykonywał otwory bliżej krawędzi z możliwie najwyższą starannością.
 • Płyty montujemy na powierzchnie wyłącznie nośne. Jeśli masz wątpliwości co do nośności, spytaj swojego wykonawcę.
 • Montujemy idealnie wypoziomowaną jedną warstwę płyt - jednego dnia. Po każdych 24h można zamontować maksymalnie dwie kolejne warstwy.

Jeśli powyższa instrukcja nie rozwiewa Twoich wątpliwości, przed montażem skontaktuj się z naszym działem technicznym, powołując się na numer zamówienia lub doświadczonym monterem. Wszelka własna inicjatywa przy montowaniu może doprowadzić do błędów, które mogą powodować poważne problemy techniczne.